Politica de confidentialitate

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Modalaselva SRL are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal .Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.